Knapp

 

Visst finns det hjälp för torra ögon

Boka dig för en tåranalys

Den vanligaste orsaken till torra ögon finns i vår omgivning. En kontorsmiljö med torr luft, konst-gjord belysning, stress och bildskärmsarbete skapar ofta ögonproblem.

Detsamma gäller fabriksmiljöer med oljedimma och retande gaser. En annan vanlig orsak till torra ögon har med åldrandet att göra.

Med stigande ålder avtar tårkörtlarnas förmåga att fukta ögonen. Men ... det finns hjälp.

Vi kan. Vi vet. Vi vill. 

Torra ögon

Symtomen på torra ögon varierar från person till person.

Någon har trötta och irriterande ögon, någon annan har kliande ögon, andra har problem med rinnande ögon.

 

 

Torra, grusiga, irriterande eller rinnande ögon?